Whisky and Wine Place Logo
Zapraszamy do największego stacjonarnego sklepu z whisky w Polsce - kliknij!
Jest tylko wino marki Lech-Pol
z dnia:2009-04-30
Firma Lech-Pol nie udowodniła, że używała swojego znaku dla innych alkoholi poza winem. Wygaszenie go w tej części było zatem prawidłowe – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lech-Pol Mariusz Lech z Łasku wystąpiło o unieważnienie znaku Lech Wódka Fabryki Wódek Polmos Łańcut SA. Przedsiębiorstwo to przeciwstawiło swoje wcześniejsze znaki Lech-Pol oraz Mariusz Lech, zastrzeżone ogólnie na napoje alkoholowe (kl. 33). Zarzuciło, że znak Polmosu koliduje z jego znakami.
W odpowiedzi na to Polmos Łańcut wystąpił o stwierdzenie wygaśnięcia wspomnianych znaków z powodu nieużywania ich na rynku (co najmniej przez pięć lat) dla innych alkoholi poza winem.
Urząd Patentowy zastosował art. 166 prawa własności przemysłowej. Przepis ten mówi, że znak towarowy nie może być unieważniony na tej podstawie, że jest podobny do wcześniejszego znaku, jeżeli ten ostatni nie był używany (w podanym wyżej czasie). Przy czym zarzut nieużywania znaku należy podnieść łącznie z wnioskiem o stwierdzenie jego wygaśnięcia. W tym wypadku sprawa dotycząca unieważnienia podlega łącznemu rozpoznaniu ze sprawą o wygaszenie przeciwstawionego znaku.
Decyzją z 20 czerwca 2007 r. Kolegium ds. Spornych UP oddaliło wniosek o unieważnienie znaku Polmosu właśnie z powodu nieużywania swoich znaków przez firmę Lech-Pol (sygn. Sp. 214/05). Następnie osobnymi decyzjami z tego samego dnia stwierdziło wygaśnięcie w części dotyczącej napojów alkoholowych – za wyjątkiem wina – dwóch wymienionych znaków firmy Lech-Pol (sygn. Sp. 475/06 i Sp. 476/06).
Przedsiębiorstwo Lech-Pol zaskarżyło decyzję o wygaszeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jego pełnomocnik zarzucił, że UP rozdzielił de facto na wódkę i wino zastrzeżony wykaz towarów, który brzmi: “napoje alkoholowe”. Tym samym w postępowaniu spornym UP dokonał zmiany decyzji udzielającej prawa ochronnego na sporne znaki.
Lech-Pol twierdził, że używając wymienionych znaków na wino, używa ich na napoje alkoholowe zgodnie z wykazem towarów, gdyż wino jest takim napojem. Zaznaczył, że jest to inna sytuacja, niż gdyby w wykazie były podane konkretne towary. Podkreślił, że w kl. 33 znajdują się różnego rodzaju napoje alkoholowe, a UP dokonał własnego ich podziału.
WSA wyrokami z 5 lutego 2008 r. (sygn. VI SA/Wa 2019/07 oraz VI SA/Wa 2020/07) oddalił skargi firmy Lech-Pol na decyzje UP stwierdzające częściowe wygaśnięcie znaków: Lech-Pol oraz Mariusz Lech.
WSA zgodził się, że UP mógł wygasić znaki na inne alkohole poza winem, skoro nie były nim sygnowane. Nie dopatrzył się naruszenia prawa przez UP w sposobie takiego rozumienia wykazu towarów i wydzielenia z niego wina.
NSA dwoma wyrokami z 16 kwietnia oddalił skargi kasacyjne Lech-Polu na wyroki WSA. – Zgodnie z art. 171 pwp, jeżeli przyczyna wygaśnięcia prawa ochronnego na znak dotyczy jedynie niektórych towarów, wygaśnięcie prawa odnosi się tylko do tych towarów – podkreślił w ustnych motywach wyroku sędzia sprawozdawca Stanisław Gronowski. Zaznaczył, że asortyment alkoholi jest bardzo szeroki i należało w sprawie o wygaszenie znaku skonkretyzować towary, na które znak jest używany.
– Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego dla firmy Lech-Pol istnieje nadal, tylko zostało ono wygaszone dla napojów alkoholowych, które nie są oznaczane wymienionymi znakami – podsumował sędzia Gronowski (sygn. II GSK 708/08 i 709/ 08).
W sprawie ze skargi firmy Lech-Pol na odmowę unieważnienia znaku Lech Wódka Polmosu Łańcut SA Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z 21 lutego 2008 r. zawiesił postępowania (sygn. VI SA/Wa 2018/07). WSA podkreślił wówczas, że sprawy dotyczące wygaszenia dwóch znaków firmy Lech-Pol oraz unieważnienia znaku Polmosu Łańcut powinny być rozpoznane nie tylko w jednym postępowaniu, lecz także rozstrzygnięte jedną decyzją. Wydanie osobnych decyzji w sprawie wygaszenia i osobnej w sprawie odmowy unieważnienia stwarza niebezpieczną sytuację procesową. Trzeba bowiem czekać na prawomocne zakończenie spraw o wygaszenie, aby przystąpić do sprawy odmowy unieważnienia znaku Polmosu. Gdyby wszystko było w jednej decyzji, WSA mógłby się zająć jednocześnie tymi sprawami – podkreślił WSA.

Źródło: Rzeczpospolita, Hanna Fedorowiczcofnij
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane. Dowiedz się więcej.

Zamknij powiadomienie
|Strona główna|Mapa strony|O stowarzyszeniu|Strefa dla Członków|Alkohole|Tytoń|Nowości|Zdjęcia|
|Forum|Księga gości|Linki|Szkolenia|Kontakt|Polityka Cookies|
|Degustacje whisky|Degustacje win|Degustacje cygar|Degustacje trunków polskich|