Whisky and Wine Place Logo
Zapraszamy do największego stacjonarnego sklepu z whisky w Polsce - kliknij!
Węgrom nie udało się zakwestionować słowackiej nazwy "Tokaj"
z dnia:2013-01-16
Sąd Unii Europejskiej odrzucił dzisiaj skargę Węgier o unieważnienie słowackiej nazwy "Region winiarski Tokaj"
Region uprawy winorośli Tokaj znajduje się częściowo na Węgrzech, a częściowo na Słowacji.
Na wniosek Słowacji, Komisja wpisała chronioną nazwę pochodzenia "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do wykazów win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (psr), które opublikowano w Dz. U. UE 17 lutego 2006 r. i 10 maja 2007 r.
31 lipca 2009 r., dzień przed wprowadzeniem elektronicznego rejestru chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych dla wina (E-Bacchus), opublikowano nowy wykaz win gatunkowych psr. Zawierał on wnioskowaną przez Słowację zmianę chronionej nazwy pochodzenia opublikowanej we wcześniejszych wykazach. Do tego nowego wykazu wpisano zatem nazwę "Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast'".
Ponieważ E-Bacchus zastąpiła publikację wykazów win gatunkowych psr, nazwę "Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast'" wpisano również do nowej bazy w odniesieniu do części regionu uprawy winorośli Tokaj znajdującej się na Słowacji.
30 listopada 2009 r. Słowacja skierowała do Komisji pismo, w którym zażądała zastąpienia w E-Bacchus nazwy "Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast'" na "Vinohradnícka oblasť Tokaj" stwierdzając, że zmieszczenie pierwszej nazwy w wykazie win gatunkowych psr było skutkiem błędu.
Zgodnie z wnioskiem Słowacji, Komisja - po uprzedniej kontroli - zmieniła informacje zawarte w bazie.
Węgry jednak zakwestionowały tę zmianę, powołując się na nowe słowackie przepisy przyjęte 30 czerwca 2009 r., w których znajdowało się wyrażenie ?Tokajská vinohradnícka oblasť" i wniosły skargę do Sądu żądając, by stwierdził on nieważność dokonanego przez Komisję wpisu -Region winiarski Tokaj" w odniesieniu do Słowacji.
W wydanym dzisiaj wyroku Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że nie można go zakwestionować, ponieważ wpis dokonano w sposób automatyczny na podstawie ochrony, którą nazwa ta objęta była w Unii jeszcze przed wprowadzeniem bazy danych (sygn.: T-194/10).
Zaznaczył przy tym, że ochrona, jaką prawo Unii przyznało nazwom win na podstawie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem bazy danych E-Bacchus, opierała się na takich nazwach win, jakie zostały określone w przepisach państw członkowskich.
- Obowiązujące 1 sierpnia 2009 r. - to jest w dniu wprowadzenia bazy danych E-Bacchus - słowackie przepisy, na których opierała się wspólnotowa ochrona nazw win w odniesieniu do części regionu uprawy winorośli Tokaj na Słowacji, zawierały jedynie nazwę ?Vinohradnícka oblasť Tokaj", wskutek czego tylko ona podlegała w tym dniu ochronie w Unii - stwierdził Sąd.
W tym kontekście wyjaśnił, że błędna publikacja chronionej nazwy pochodzenia "Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast'" w Dz.U. UE w żaden sposób nie zmieniła faktu, że zgodnie ze słowackimi przepisami, które jako jedyne mają znaczenie w niniejszej sprawie, nazwa -Vinohradnícka oblasť Tokaj" była nazwą objętą ochroną w dniu 1 sierpnia 2009 r. Podobnie okoliczność, że nowe przepisy słowackie w sprawie win przyjęte w dniu 30 czerwca 2009 r. zawierały pojęcie "Tokajská vinohradnícka oblasť", nie może podważyć faktu, iż w dniu 1 sierpnia 2009 r. nazwą chronioną była "Vinohradnícka oblasť Tokaj", ponieważ nowe przepisy weszły w życie dopiero 1 września 2009 r.
Ostatecznie Sąd UE odrzucił skargę Węgier.

Źródło: Rzeczpospolita

cofnij
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane. Dowiedz się więcej.

Zamknij powiadomienie
|Strona główna|Mapa strony|O stowarzyszeniu|Strefa dla Członków|Alkohole|Tytoń|Nowości|Zdjęcia|
|Forum|Księga gości|Linki|Szkolenia|Kontakt|Polityka Cookies|
|Degustacje whisky|Degustacje win|Degustacje cygar|Degustacje trunków polskich|